Tagarchief: poezie

De zachte krachten zullen zeker winnen van H.Ronald Holst

De zachte krachten zullen zeker winnen
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten,
en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Verzonken grenzen (1918)

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

GEDICHT ( Freek de Jonge)

freek de jongeZomergasten , 20-06-2014. Ik vond het een mooie uitzending,  Over verdriet, het kunstenaarschap, concentratie en fragmenten die ertoe bijdroegen.

Dit gedicht droeg Freek voor  tijdens de uitzending van Zomergasten op 20-06-2014 Hij schreef het na het overlijden van zijn kleindochter.

naar wie gaat mijn verdriet
naar wie liever zelf getroost wordt
of naar wie weg kijkt
de pijn niet ziet
waar moet ik er mee heen
ik kan het niet alleen

naar wie gaat mijn verdriet
met wie kan ik er over praten
wie wil mijn zorgen kennen
en wie niet
waar moet ik er mee heen
ik kan het niet alleen

vroeger had je god en kon je bidden
vroeger dacht je ach het komt wel goed
vroeger ging je nooit verloren
nu weet je niet waar je het zoeken moet

naar wie gaat mijn verdriet
ik wil er niemand mee belasten
ieder heeft zelf meer dan genoeg
ik laat het in een lied
daar gaat mijn verdriet